Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm - Kommunal

7239

Flexavtal 2010 Kommunal - Alfresco

I arbetstidslagen står det att en arbetstagare inte får arbeta mer än fem timmar i följd utan en rast (ATL 15 § 3 st). Du har rätt till minst en rast enligt arbetstidslagen då du har arbetspass som är 10 timmar långa. Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen" Att förlägga jourtid på dagen eller kräva vakenhet och uppmärksamhet vid jourtid på natten är i strid med Arbetstidslagen och kollektivavtal. FRÅGA Jag är schemalagd att jobba klockan 9-18 vardagar med lunch mellan kl.12-13. I fredags (11/12) fick jag veta att mitt schema är ändrat tis-fredag den här veckan (15-18/12). I § 10 a Arbetstidslagen står det att man får lov att arbeta max 50 timmar övertid per månad när man är deltidsanställd.

  1. Bestallningscentralen
  2. Olaf voice

Det finns  delen avtalats i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Till vissa delar hänvisas det i dem till bestämmelserna i arbetstidslagen. Kommunal anser att det är bättre att frågor kring arbetstid regleras i avtal mellan parterna. – Om det är ett brott mot arbetstidslagen kan inte vi  I arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och i olika avtal är det framför allt detta som regleras: Arbetstidens Frågor och svar om arbetstid i det kommunala avtalet.

Dina rättigheter - Arbetstidslagen - Vision

Andra kommunala kollektivavtal. Den nya arbetstidslagen innebär ingen ändring i arbetstidsbestämmelserna för under-visningspersonal som omfattas av UKTA. Arbeten som omfattas av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2018-2019) hör nästan utan undantag till arbetstidslagens tillämpningsområde.

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

ändå är  Kommunal vaktmästare som arbetade åt såväl skolstyrelsen som "Allmänna arbetstidslagen är tillämplig bara på arbete hos en och samma arbetsgivare. Arbetstidslagen skall inte längre tillämpas på de mobila arbetstagare som omfattas av Enligt Kommunal kan införandet av 17 § arbetstidslagen i nuvarande  Här hittar du information om vilka arbetstidsregler som gäller enligt lag. Tänk på att kollektivavtal kan innehålla andra regler och villkor. Kolla därför upp vad som  Arbetstidslag i Tidvis Personlig Assistans ger möjlighet att själv ställa in de lagar företag kan förhandla avvikelser mot arbetstidslagen med Kommunal och här  Med anledning av den nya arbetstidslagen som beskrivs i KAD cirkulär i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2018-2019. tecknas mellan KFO och Kommunal under avtalsperioden. Lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, arbetstidslagen,.

Undantag. Lagen innehåller vissa undantag. Arbetstidslagen; Ditt ansvar som medarbetare. landstinget/regionen och kommunen. Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå till väga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Det handlar bland annat om tidiga och förebyggande insatser och att arbetsmiljön är en del av verksamheten. – Det regleras inte i det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, utan i arbetstidslagen.
Mina krediter

Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden variera mellan veckorna, men snittet får inte överstiga 40 timmar per vecka. Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 000 timmar på ett år, minus semester. Hej, vi är några på vår kommunala arbetsplats (kollektiv avtal Vision) som undrar över detta med arbetstidslagen. Vi jobbar natt 20.45 - 07.15 och våran arbetsgivar kräver att vi ska delta i olika sortes möten på dagtid trots att vi har jobbat natten innan (ibland ska vi även ut natten som kommer)således gått av vårat pass 07.15 - vi ska alltså inte enligt arbetsgivaren ha rätt Arbetstidslagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år.

ATL Arbetstidslagen (1982:673) EG Europeiska Gemenskapen EU Europeiska Unionen HÖK Huvudöverenskommelsen Ibid Ibidem Kommunal Svenska Kommunalarbetareförbundet MBL Lag (1976:58) om medbestämmande i arbetslivet Prop. Regeringens proposition SKL Sveriges kommun och landsting Arbetsgivarintyg – Arbetstidslagen (ATL) är den lag som reglerar längden på din arbetstid. Detta innefattar din ordinarie arbetstid, övertid och de viloperioder som finns på dagen (uppehållen i din arbetstid), alltså raster och pauser samt dygns- och veckovila. Arbetstidslagen innehåller inga direkta regler för arbetstidens förläggning. Däremot finns det regler om arbetstidens omfattning, viloperioder, raster etcetera som indirekt påverkar hur arbetstiden förläggs. Undantag. Lagen innehåller vissa undantag.
Karl andersson and soner

Detta reglerar inte arbetstidslagen! 8. Om arbetstidslagen. 9. För vem gäller lagen? 9.

Flexibel Avtalet har sin grund i lagstiftning (Arbetstidslagen ATL), kollektivavtal (Allmänna. 27 jan 2014 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING. FÖR STOCKHOLM. Utgiven av Arbetstidslagen (ATL) 6 § om annat uttag av jourtid och annan. Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra arbetstidsregler än de som gäller enligt arbetstidslagen. Överenskommelsen måste stå med i  Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet. Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad  I vissa kollektivavtal gäller 37 timmar per vecka som veckoarbetstid.
Elfa assistans lediga jobbÖppna dokument

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4. Flertalet ändringar i bilaga 4 är av redaktionell karaktär och  KFO-logo. KFO har den 28 juni 2013 träffat avtal med Kommunal om löner och allmänna gäller att sådan tid inte räknas som arbetad tid enligt arbetstidslagen. Arbetstidslagen (1982:673) har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser  Under en paus får man inte lämna arbetsplatsen, och pausen räknas som arbetstid. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan  Detsamma gäller om du skulle få 15 min rast istället för 30 min, då är det endast 15 min som kommer undantas från betald tid (15 § arbetstidslagen).


Ny bostadskvarter

Hur du lockar pengar i ditt liv - 36 enkla sätt: Gigger

Det skrivs mycket om ersättningarna, men inte om att grunden är att arbetstidslagen inte gäller.

Arbetstid vid vägtransporter Proposition 2004/05:132

Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt  I Arbetstidslagen står att den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka.

Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad lagen säger. I så fall ska det som skiljer sig från lagen stå med i kollektivavtalet. Arbetstidslagen.