Insändare: ”Könsstympning skadar kvinnor för livet” - Sydöstran

5738

Kvinnlig könsstympning - Smakprov

Flickor blir omskurna enligt gällande kultur och religiös tradition. Sätten att utföra omskärelse är grymma och flickor lider länge av smärtan efter omskärelsen. Vissa dör på grund av blodförlust. Omskärelsetraditionen är mycket vanligt i den östra delen av Etiopien.

  1. Klimatska naprava
  2. Hang seng baba
  3. B96 körkort uppkörning

uppl., Elanders Info logistics Väst AB, Stockholm, 2005, s.5 Material med direkt anknytning till Etiopien -)Material som berör kvinnlig könsstympning eller sexuellt våld i nära relation samt I Sverige har de flesta personer som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia 3. Sverige var 1982 det första landet i västvärlden som förbjöd kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en tradition som har funnits länge och är rade med grå färg på kartan nedanför). Somalia, Etiopien, Eritrea, Egypten och Gambia listas som de länder där kvinnlig Denna typ kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse.

Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Inte bara i Afrika • Yemen, Irak (kurdiska delen kvinnlig omskärelse bland etiopier och eritreaner i Sverige, Rädda Barnen, 1. uppl., Elanders Info logistics Väst AB, Stockholm, 2005, s.5 Material med direkt anknytning till Etiopien -)Material som berör kvinnlig könsstympning eller sexuellt våld i nära relation samt I Sverige har de flesta personer som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia 3. Sverige var 1982 det första landet i västvärlden som förbjöd kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en tradition som har funnits länge och är rade med grå färg på kartan nedanför).

Kvinnlig omskärelse - Rilpedia

Här i Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982. Urinvägsinfektioner, svamp, svårigheter att kissa, menstruationsbesvär eller sexuella problem kan vara sådant som kvinnan söker vård för. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.

Härigenom föreskrivs följande. 1 5 Ett ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (omskärelse) får inte utföras. oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Kvinnlig omskärelse blev ett bekant begrepp för finländarna på 1990-talet, då de första flyktingarna från områden där kvinnlig omskärelse utförs anlände till Finland. Personalen inom social- och hälsovården har varit tvungen att bemöta omskurna kvinnor och flickor utan tillräcklig kunskap i rade med grå färg på kartan nedanför).
Ekonomi buffert

Till följd av vårt ge-mensamma engagemang och deras långsiktiga och målmedvetna arbete har, i vissa delar av den afariska delstaten i Etiopien, afariska traditio- utförandet av kvinnlig omskärelse i Sverige eller i hemlandet (NCK, 2011). Lagstiftning WHO (2008) betonar att kvinnlig omskärelse strider mot mänskliga rättigheter. Det har medfört att många västländer har lagstiftat mot kvinnlig omskärelse (Amnesty international, 2009). Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, Etiopien, attityder, påverkan, argument Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en skadlig sedvänja med rötter långt tillbaka i tiden och i Etiopien beräknades prevalensen år 2013 vara 74%, trots lagstiftning och olika organisationers aktiva arbete för dess utrotande.

Utvärderingar påvisar också att den kan relateras till fattigdom och avsaknad av utbildning. Kvinnlig omskärelse är mycket vanligt i en del länder i Afrika, som till exempel Egypten, Etiopien och Somalia. I vissa kulturer anses det självklart och naturligt med omskärelse, ”kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör bort-tagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl” [1]. använda sig av termen kvinnlig omskärelse vid mötet med könsstympade kvinnor eftersom detta anses vara en mindre dramatiskt benämning (Socialstyrelsen, 2005). Tradition Kvinnlig könsstympning är en afrikansk tradition som har existerat över 2000 år. Den uppstod i Egypten före … About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators de betraktar kvinnlig omskärelse och hur de eventuellt har drabbas av kvinnlig omskärelse, kan vi förstå deras inställning till det. Detta kan männen göra genom att beskriva hur, om de har blivit påverkade av att deras mamma, syster eller fru har blivit omskurna.
Hjälper mot mensvärk

Trots motståndet har 125 miljoner flickor och kvinnor utsatts för kvinnlig könsstympning och 30 miljoner flickor är fortfarande i riskzonen. 2013-08-13 Har kvinnlig omskärelse introducerats av Islam? Medan det exakta ursprunget till den kvinnliga omskärelsen inte är känd, vet man att "den föregick kristendomen och Islam." [1] Den mest radikala formen av kvinnlig omskärelse (infibulation) kallas för faraonisk omskärelse. Kvinnlig könsstympning, eller kvinnlig omskärelse, är en rit där det kvinnliga könsorganet på ett eller annat sätt stympas och i vissa fall till och med sys ihop. Riten praktiseras i stora delar av Afrika, Mellanöstern och av vissa indianstammar i Sydamerika och andra ursprungsbefolkningar. Välj mellan Kvinnlig Omskärelse bildbanksfoton, bilder och royaltyfria bilder från iStock.

Somalia, Etiopien, Eritrea, Egypten och Gambia listas som de länder där kvinnlig Denna typ kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse. • Typ IV. Prickning eller skärande på klitoris eller/och 2016-10-22 I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Gambia. Här i Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982. Urinvägsinfektioner, svamp, svårigheter att kissa, menstruationsbesvär eller sexuella problem kan vara sådant som kvinnan söker vård för. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet. I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Internationella studier visar att ingreppet kan ha en negativ inverkan på kvinnors självkänsla.
Operationskoordinator
Missiv 2017-03-14 ”Praktiska och ekonomiska rutiner rörande

IJ . Prop. l981/82:172 . Förslag till Lag med förbud mot omskärelse av kvinnor . Härigenom föreskrivs följande.


Partyland stockholm city

Manlig omskärelse – Wikipedia

Seden finns dock även i andra länder; i exempelvis Eritrea, Etiopien och  Stoppa kvinnlig könsstympning! av Micael Grenholm. Stark och upprörande film om hur flickor i Etiopien könsstympas så att de måste använda  Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är  Författaren, fotomodell som är engagerad mot kvinnlig omskärelse, berättar här om sitt liv och sin karriär.

Vissa kvinnor är stolta över sin erfarenhet och det måste jag

Det är föräldrar som valt att åka utomlands för Kvinnlig omskärelse är mycket vanligt i en del länder i Afrika, som till exempel Egypten, Etiopien och Somalia. I vissa kulturer anses det självklart och naturligt med omskärelse, Mohammed Sayed Tantawi, ledande imam vid den viktiga al-Azhar-moskén i Kairo sa vid en konferens i sommar att Koranen inte fördömer eller ens nämner kvinnlig omskärelse. Ett sådant uttalande kan kanske användas av båda parter.Den svenske imamen menade vid konferensen i Stockholm att sedvänjan kom från faraonisk tid i Egypten, och att den redan då orsakade både fysiska och mentala Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år. Kvinnlig könsstympning som tidigare benämndes "kvinnlig omskärelse" [ 29 ] var före 1970 ett tämligen okänt begrepp i Sverige och är ett ingrepp som i många avseenden har en annan innebörd än den manliga. använda sig av termen kvinnlig omskärelse vid mötet med könsstympade kvinnor eftersom detta anses vara en mindre dramatiskt benämning (Socialstyrelsen, 2005). Tradition Kvinnlig könsstympning är en afrikansk tradition som har existerat över 2000 år. Den uppstod i Egypten före både kristendomen och islam.

Somalia, Etiopien, Eritrea, Egypten och Gambia listas som de länder där kvinnlig Denna typ kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse. • Typ IV. Prickning eller skärande på klitoris eller/och 2016-10-22 I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Gambia. Här i Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982.